Välkommen till
Brf Ursvikskulle

Aktuell information

Bokade tider för uthyrning av släpvagn och lokal

Föreningen har en gemensam lokal som kan bokas för olika event såsom kalas, fest, möten med mera. 
 Lokalen har 20 sittplatser och det finns kök med möjlighet till enklare hantering av mat samt kyl för förvaring av exempelvis tårta. Det finns kaffebryggare, vattenkokare, termos, porslin, bestick och uppläggningsfat. Det finns en toalett i lokalen. 

Kostnaden för att hyra lokalen: 200 kr/dygn (Debiteras på avgiften i efterskott).  
Lån av släpvagn är en medlemsförmån. 

 

För att boka  

Maila din bokningsförfrågan till styrelsen@brfursvikskulle.se  & märk till mail med ”Hyra Lokal/Släpvagn”. 
Din förfrågan ska innehålla: 
 • Datum
 • Ditt namn
 • Telefonnummer
 • Adress + lägenhetsnummer 


Välkommen med din förfrågan.

Om BRF Ursvikskulle

 Bostäderna i BRF Ursvikskulle i Sundbyberg ligger kring en grön och umgängesvänlig innergård. Föreningen består av totalt 170 bostadsrätter och lägenheterna har väl genomtänkta planlösningar där varje kvadratmeter används på bästa sätt. Parkering finns i garage under gården.

 Vem är det som bestämmer i bostadsrättsföreningen?

Det är du och dina grannar som bestämmer över era gemensamma utrymmen och hur bostadsrättsföreningens ekonomi och underhåll ska skötas. På föreningsstämman kan ni komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som ni anser vara fel. Ni utser en styrelse som får i uppdrag att leda föreningens arbete och som ansvarar för förvaltningen.

Vad gör styrelsen?

Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar således för medlemmarnas och föreningens bästa. Styrelsen tillsätts av föreningsstämman. Vanligtvis väljs styrelsemedlemmar ”omlott” så att hälften av styrelseledamöterna står i tur för omval varje år.

Eftersom styrelsemedlemmarna oftast är lekmän, bör de inte göra allt själva. Därför köper de flesta föreningar delar av sin förvaltning som i vårt fall av Storholmen och andra förvaltnings/fastighetsbolag.

Varför ska man gå på stämman?

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska bostadsrättsföreningens verksamhet. Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som de anser vara felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

Styrelsen 2022/2023

Ordförande:

Tobias Becker

Vice Ordförande:

Jonatan Sköld

Sekreterare:

Caroline Svanemar

Kassör:

Sussie Makari

Ledamöter:

Hampus Österlund, Nawar Karim, Beisa Halilovic, Jarmo van Noord

Suppleanter:

Dejan Tripkovic

Arbetsgrupper

Fastighetsgruppen

Hampus, Jonatan, Nawar, Jarmo och Dejan

Ekonomigruppen

Sussie, Tobias och Beisa

IT

Caroline och Jonatan

Uthyrning

Tobias och Jarmo

Medlemsservice

Caroline och Tobias

Vad går månadsavgiften till?

I en bostadsrättsförening ansvarar man gemensamt för fastigheternas drift och skötsel.

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som bestämmer hur hög månadsavgiften (det som motsvarar hyran), ska vara.

Avgiften ska täcka föreningens kapitalkostnader, tv, telefoni, driftskostnader och avsättning till yttre underhåll. Därför blir månadsavgiften aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för just vår förenings skötsel.

Ordningsregler

Givetvis så ska du alltid ta hänsyn till dina grannar, de kanske inte gillar samma typ av musik som dig. Oavsett om du själv spelar instrument eller lyssnar på musik / radio så tänk på din omgivning. Många jobbar på dagen, men det finns även personer som jobbar på natten och sover på dagen. Vid fest och andra sammankomster där hög ljudnivå kan förekomma, prata med dina grannar! Om dina grannar vet om detta i god tid före så kan detta förhindra/förebygga onödiga konflikter som både tar lång tid och mycket energi i onödan.

Mellan 22.00 – 07.00 under vardagar samt 24.00 – 07.00 under helgerna SKALL tystnad råda!
Vid renovering, tänk på att borrning/hamrande endast är tillåtet  mellan 08.00 – 19.00.
Men återigen med hänsyn till grannar så är det INTE fritt fram att föra hur mycket oväsen som helst under resterande timmar på dygnet.

 • Förbjudet att köra och parkera bil, Mc eller moped på innergården.
 • Tillåtet för transporter av personer som är rörelsehindrade.
 • Tillåtet för transporter av tunga och skrymmande föremål (in & ut flytt)

Vi hoppas att alla njuter av vår fina innergård och för att alla ska trivas ännu bättre så vill styrelsen hjälpa till med koordineringen!

Ifall någon planerat ett firande eller liknande där mer än 10 personer ska närvara, så ber vi er att informera styrelsen om detta via mejl brfursvikskulle@gmail.com så kan vi återkomma om någon annan redan planerat nyttja innergården samma dag med större sällskap. Genom att hålla alla större sällskap informerade kommer det bli lättare för medlemmar att planera sina tillställningar, syftet med detta är mer om att göra det trivsammare att nyttja innergården mer än att begränsa tillgången till den.

Om det visar sig att vi saknar tillräckligt med utemöbler och grill, så kan styrelsen eventuellt utöka möblemanget tills nästa sommar.
Annars gäller det att samsas och umgås! 🙂

Ta hänsyn till de aktuella brandföreskrifter som är fastställda av Sundbyberg Kommun.

 • Det är inte tillåtet att grilla så att rök eller lukt stör grannarna.
 • Det är du själv som grillar som är ansvarig.
 • Ta alltid med vatten för att snabbt kunna släcka eventuell flygande glöd som fattar eld.

Balkongskydd får sättas upp i vitt, grått och svart färg utan ansökan. Övriga färger behöver dock godkännas av styrelsen med bildunderlag. Utöver detta ska höjden anpassas efter räckets höjd.

 • Balkonglådor får ej hängas på utsidan av balkongen.
 • Balkonglådor får ej monteras direkt på fasaden.
 • Kolgrillning är ej tillåtet.
 • Gasolgrillning är tillåtet.
 • Elgrillning är tillåtet.
 • Får ej monteras på fastighetens utsida.
 • Får ej monteras på balkongens utsida.
 • Får ej monteras direkt på fasaden.

Hundar, katter och andra husdjur skall hållas kopplade och under uppsikt inom föreningens område. Giftiga djur som t.ex. ormar och spindlar får under inga omständigheter vara lösa eller kunna rymma till grannar. Uppfödning av djur för försäljning är inte tillåten.

Ägaren till djuret ansvarar alltid för skada som det förorsakar.

Tala med de berörda parterna! i 99 fall av 100 så är det så pass enkelt att lösa problemet! En enkel dialog kan bespara både energi, minska risken för långvarig och onödig irritation.

Miljörum och sopor

Här i Ursvik har vi en av de mest moderna sophanteringsystemen – sopsug. Hela Ursviks hushållssopor sugs till en central, vilket gör att vi både får en renare omgivning samt slipper obehaglig lukt.

I sopsugen som finns placerad på fyra olika platser runt vår förening slänger vi hushållssopor, matavfall samt tidningar.

Miljöpåsar för matavfall finns att hämta i miljörummet på Skrivargatan. Vänligen observera att sopsugen är känsliga för stora objekt som trycks in eftersom det kan leda till stopp för hela kvarteren då nätverket är sammankopplad.

Föreningen har två miljörum, ett på Skrivargatan och ett på Stallgatan. Här kan du slänga glas, papp, plast och metall.

Vänligen läs instruktioner noggrant och följ dem! Slängs det fel blir det en extra kostnad för föreningen och i slutänden dig som medlem.

Genom vårt levnadssätt så uppkommer det ständigt avfall. Vi har en förmånlig närhet till hantering av allt avfall. Årligen betalar föreningen stora pengar för hämtning av avfall och kostnaderna är beroende av hur mycket avfall vi slänger i våra sopstationer.

Om alla källsorterar så minskas avfallsmängden och i sin tur minskar kostnaden.

Vi alla måste ta ansvar och lämna rätt typ av avfall på rätt plats och i klartext innebär detta att allt som kan återvinnas ska återvinnas och lämnas in på rättplats där det tas om hand.

Garageplatser

Vi har 86 platser i vårt garage varav 24 stycken är utrustade med elbilsladdare.
Pris: Vanlig p-plats: 1000kr/mån
El-plats: 1500kr/mån