Vårstädning/Spring cleaning 7 maj!

Varmt välkommen på vår gemensamma städdag den 7 maj! Vi börjar klockan 10.00 med en samling på innergården och fortsätter tills vi känner oss klara. Klockan 12 möts vi vid grillen för en lättare lunch tillsammans med grannföreningen Jubilaren, det bjuds sedan på fika klockan 13.30 på Jubilarens innergård.

Psst. Passa på att städa hemma innan! För lagom till städdagen tar vi hit en container för blandade grovsopor. Passa på att slänga de där grejerna som ni annars har svårt att få iväg. Om ni vill slänga elektronik och farligt avfall ska dessa läggas i vår släpkärra, detta får ej kastas i containern!

______________________________________________________

We welcome you to the annual spring cleaning day on May 7! We start at 10:00 by meeting in the courtyard and continue until we are ready. At 12 we meet for a  barbeque together with our neighbors from Jubilaren and at 13.30 we will have fika at our neighbors courtyard. 

Take the opportunity to clean your apartment a few days before! We will bring a dumpster container for bulky waste in which you can throw the things you usually have a hard time to get rid of. If you have electronics or hazardous waste that need to be placed in our trailer, please do not throw these in the containers.