Information om pris på hushållsel

Information om pris på hushållsel 

På grund av rådande omständigheter behöver vi höja kWh-priset på hushållselen. Detta beror på att föreningen just nu belastas hårt av de höga elpriser som vi har i landet. Tidigare har du som medlem fått ett lägre pris och föreningen har stått för mellanskillnaden.

Styrelsen har beslutat att höja elavgiften för att täcka upp de merkostnader för elen som har tillkommit den senaste perioden. Du som medlem har tidigare betalat 2 kr/kWh och föreningen har betalat 4,08 kr/kWh. I den kostnaden ingår elkostnad samt skatter och avgifter för elnätet, dessa stod du som medlem för själv innan vi gick över till det gemensamma elavtalet.

Det nya kWh-priset gäller från december 2022 och tillsvidare, priset inklusive avgifter och skatter blir 4.25 kr/kWh inkl moms.

Vi som styrelse har ansvar för att se till att föreningen har en sund ekonomi, det är därför vi nu är tvingade att genomföra denna höjning. Vi hoppas att du som medlem har förståelse för att vi måste göra denna justering och vi ser fram emot lägre elpriser i framtiden. 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss: styrelsen@brfursvikskulle.se

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen, BRF Ursvikskulle