Stadgar

   *** registrerades av Bolagsverket den 11/1 2021