Ordningsregler

Ljudnivå

Givetvis så ska du alltid ta hänsyn till dina grannar, de kanske inte gillar samma typ av musik som dig. Oavsett om du själv spelar instrument eller lyssnar på musik / radio så tänk på din omgivning. Många jobbar på dagen, men det finns även personer som jobbar på natten och sover på dagen. Vid fest och andra sammankomster där hög ljudnivå kan förekomma, prata med dina grannar! Om dina grannar vet om detta i god tid före så kan detta förhindra/förebygga onödiga konflikter som både tar lång tid och mycket energi i onödan.
Mellan 22.00 - 07.00 under vardagar samt 24.00 - 07.00 under helgerna SKALL tystnad råda!                   

Vid renovering, tänk på att borrning/hamrande endast är tillåtet  mellan 08.00 - 19.00. 
Men återigen med hänsyn till grannar så är det INTE fritt fram att föra hur mycket oväsen som helst under resterande timmar på dygnet.


Trafik
Förbjudet att köra och parkera bil, Mc eller moped på innergården.
Tillåtet för transporter av personer som är rörelsehindrade.
Tillåtet för transporter av tunga och skrymmande föremål (in & ut flytt)
 
Nyttjande av föreningens innergård samt utemöbler och grill
Vi hoppas att alla njuter av vår fina innergård och för att alla ska trivas ännu bättre så vill styrelsen hjälpa till med koordineringen!
Ifall någon planerat ett firande eller liknande där mer än 10 personer ska närvara, så ber vi er att informera styrelsen om detta via mejl brfursvikskulle@gmail.com så kan vi återkomma om någon annan redan planerat nyttja innergården samma dag med större sällskap. Genom att hålla alla större sällskap informerade kommer det bli lättare för medlemmar att planera sina tillställningar, syftet med detta är mer om att göra det trivsammare att nyttja innergården mer än att begränsa tillgången till den.
Om det visar sig att vi saknar tillräckligt med utemöbler och grill, så kan styrelsen eventuellt utöka möblemanget tills nästa sommar.
 
Annars gäller det att samsas och umgås! :)
Ta hänsyn till de aktuella brandföreskrifter som är fastställda av Sundbyberg Kommun.
Det är inte tillåtet att grilla så att rök eller lukt stör grannarna.
Det är du själv som grillar som är ansvarig.
Ta alltid med vatten för att snabbt kunna släcka eventuell flygande glöd som fattar eld..
 
Balkongen /uteplatsen
Balkongskydd får sättas upp i vitt, grått och svart färg utan ansökan. Övriga färger behöver dock godkännas av styrelsen med bildunderlag. Utöver detta ska höjden anpassas efter räckets höjd.
Balkonglådor får ej hängas på utsidan av balkongen.
Balkonglådor får ej monteras direkt på fasaden.
Kolgrillning är ej tillåtet.
Gasolgrillning är tillåtet.
Elgrillning är tillåtet.
 
Paraboler
Får ej monteras på fastighetens utsida.
Får ej monteras på balkongens utsidan.
Får ej monteras direkt på fasaden.
 
Husdjur
Hundar, katter och andra husdjur skall hållas kopplade och under uppsikt inom föreningens område. Giftiga djur som t.ex. ormar och spindlar får under inga omständigheter vara lösa eller kunna rymma till grannar. Uppfödning av djur för försäljning är inte tillåten.
Ägaren till djuret ansvarar alltid för skada som det förorsakar.


Vid ev. konflikt/irritation:
Tala med de berörda parterna! i 99 fall av 100 så är det så pass enkelt att lösa problemet! En enkel dialog kan bespara både energi, minska risken för långvarig och onödig irritation.