Om Föreningen

Kontakta gärna styrelsen om du har någon fråga! 

Styrelsemailen: 
BRFUrsvikskulle@gmail.com

Adress:
BRF Ursvikskulle
Skrivargatan 31
174 64 Sundbyberg