Miljörum och sopor

Sopsug

Här i Ursvik har vi en av de mest moderna sophanteringsystemen – sopsug. Hela Ursviks hushållssopor sugs till en central, vilket gör att vi både får en renare omgivning samt slipper obehaglig lukt. 

I sopsugen som finns placerad på fyra olika platser runt vår förening slänger vi hushållssopor, matavfall samt tidningar.

Miljöpåsar för matavfall finns att hämta i miljörummet på Skrivargatan.

Vänligen observera att sopsugen är känsliga för stora objekt som trycks in eftersom det kan leda till stopp för hela kvarteren då nätverket är sammankopplad.

Miljörum

Föreningen har två miljörum, ett på Skrivargatan och ett på Stallgatan. Här kan du slänga glas, papp, plast och metall. 

Vänligen läs instruktioner noggrant och följ dem! Slängs det fel blir det en extra kostnad för föreningen och i slutänden dig som medlem. 

Miljötänket

Genom vårt levnadssätt så uppkommer det ständigt avfall. Vi har en förmånlig närhet till hantering av allt avfall. Årligen betalar föreningen stora pengar för hämtning av avfall och kostnaderna är beroende av hur mycket avfall vi slänger i våra sopstationer.
Om alla källsorterar så minskas avfallsmängden och i sin tur minskar kostnaden.
Vi alla måste ta ansvar och lämna rätt typ av avfall på rätt plats och i klartext innebär detta att allt som kan återvinnas ska återvinnas och lämnas in på rättplats där det tas om hand.