Försäkring

Om en hemförsäkring inte redan är tecknad så rekommenderar vi starkt att du gör detta!

Vad är en hemförsäkring?

I en hemförsäkring ingår en ansvarsdel som träder i kraft om du blir vållande till en skada. Låt oss säga att din diskmaskin alt. tvättmaskin läckt vatten och detta leder till att en vattenskada uppstår i bostaden eller hos dina grannar. Då går försäkringsbolaget in och täcker kostnaden. Andra typer av ersättning kan fårs för bland annat skadegörelse, stöld, översvämning och brand.

Behöver jag teckna extra bostadsrättstillägg?

Något extra bostadsrättstillägg behöver du inte teckna då bostadsrättsföreningen har tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg för alla lägenheter.

Vad innebär fastighetsförsäkring?

Fastighetsförsäkringen täcker skador på fastigheten såsom skador förorsakade av utströmmande ledningsvatten eller brand. Fastighetsförsäkringen täcker också skador på vår egen egendom.

Tänk på!

Förvara inte stöldbegärlig egendom i lägenhetsförrådet. Vid inbrott kan det äventyra möjligheten att få ersättning från försäkringsbolaget. Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra efter vad som gäller för just din försäkring.