Din lägenhet

Förstärka ytterdörren

Som ett arbete för att förbättra för våra medlemmar beslutade styrelsen i februari 2021 att ge en subvention till varje lägenhet på 1 000 kr för att förstärka lägenhetens ytterdörrar. I mars 2021 erbjöds medlemmarna ett engångserbjudande på ett extra lås. 

Eftersom föreningen arbetar efter likhetsprincipen så har du som lägenhetsinnehavare möjlighet att nyttja erbjudandet om subvention på 1 000kr/lägenhet vid ett senare tillfälle (eller tidigare om du redan gjort liknande arbete på din ytterdörr). Allt du behöver göra då är att redovisa kvitto på arbetet så gör styrelsen en utbetalning. Styrelsen kommer noga dokumentera vilka lägenheter som nyttjat subventionen och göra kontinuerliga uppföljningar.

Vad är ansvarsföredlningen mellan bostadsrättshavaren och föreningen?