Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Föreningens lägenheter är till för permanent boende. Om du under en tid ändå vill hyra ut din lägenhet i andrahand måste styrelsen lämna sitt samtycke. Regler kring andrahandsuthyrning styrs av Bostadsrättslagens bestämmelser om upplåtelse av lägenhet i andra hand (7 kap. 10§§ och 11§§).


Du måste bo i lägenheten för att ha inneboende:

Rätten att ha inneboende gäller bara om du själv bor i lägenheten permanent. Annars gäller reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätten och då behöver du tillstånd från föreningen. En bostadsrättshavare som olovligen upplåter lägenheten i andra hand riskerar att nyttjanderätten förverkas, 7 kap 18 § Bostadsrättslagen, och att bostadsrättsföreningen säger upp avtalet till omedelbart upphörande.


Ansök om andrahandsuthyrning:

Anmälan om andrahandsuthyrning görs via e-post till föreningens ekonomiska förvaltare Storholmen Förvaltning via: info@storholmen.se. Vänligen använd blanketten som finns längst ned på sidan. 

Enligt stadgarna för Brf Ursvikskulle tar bostadsrättsföreningen ut en avgift av bostadsrättshavaren för andrahandsupplåtelse med 10% av prisbasbeloppet. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Avgiften debiteras på samma avi som månadsavgiften.


OBS! Din ansökan måste inkomma mer än en månad före du vill hyra ut din lägenhet för att föreningen ska hinna fatta beslut om din ansökan.


Vanliga skäl till andrahandsuthyrning:

Studier på annan ort – mot uppvisande av studieintyg

Arbete på annan ort – mot uppvisande av arbetsgivarintyg

Provbo med sambo

Mer att tänka på:

-Kontrollera med ditt försäkringsbolag om vilka försäkringar som behövs för ett fullgott skydd.

-Hyresintäkten skall du deklarera - se Skatteverket

-Att om du inte bor i din bostadsrätt och tex låter ditt barn bo i lägenheten räknas det som olovlig andrahandsuthyrning. Föreningen ser då att det sker en gåva eller överlåtelse av minst 10 % av lägenheten till barnet så att denne blir delägare och medlem och då äger rätten att bo i lägenheten.

-En bostadsrättshavare som olovligen upplåter lägenheten i andra hand riskerar att nyttjanderätten förverkas, 7 kap 18 § Bostadsrättslagen, och att bostadsrättsföreningen säger upp avtalet till omedelbart upphörande.