Påminnelse - garantibesiktningen GE 182 och Ladugårdsgatan 4 & 6

Viktig information!
Garantibesiktningen av bostadsrätterna BRF Ursvikskulle

 
Besiktningsmannen kommer behöva tillträda till din bostad under de uppgivna tiderna (se nedan), gör man inte bostaden tillgänglig under de uppgivna perioderna så anses bostadsrätten vara felfri då ingen ny besiktning kommer att göras. Detta betyder även att du inte kan anmäla garantifel i efterhand till Ikano Bostad AB.
Du som medlem är skyldig att göra bostaden tillgänglig, det innebär att vara på plats under hela den angivna tiden tills besiktningsmannen får tillträde till bostadsrätten. Har ni ingen möjlighet att närvara under de uppgivna tiderna så kan ni lämna låset i serviceläge samt skriva upp de garantifel som har upptäckts.

Följande förberedelser kan göras:
·          Inspektionsluckor vara borttagna eller öppnade
·          Eventuell badkarsfront vara demonterad
·          Fönster vara öppningsbara och prydnadssaker etc vara flyttade.

Garantifel i denna besiktning innebär rena garantifel såsom sprickor, svikt i golvet och andra funktionsfel. Det är besiktningsmannen som bestämmer vad som anses vara garantifel men ni får gärna uppmärksamma denne om ni själva identifierat garantifel.

Tyvärr är det inte möjligt att byta tid eller förändra planerad besiktning, det är endast under de uppgivna tidsramarna detta kan och kommer att genomföras.
 

181126 kl 8-16 - Gamla Enköpingsvägen 182                                181127 kl 8-16  - Ladugårdsgatan 4      181128 kl 8-16 - Ladugårdsgatan 6 


Vänligen,
Styrelsen
BRF Ursvikskulle