Motionsstopp 18 mars!

Styrelsen har valt att flytta fram motionsstoppet till onsdag den 18 mars kl. 19.00! 

Ta chansen att påverka föreningens framtid! Är det något du tycker borde förändras, något du tycker föreningen ska göra eller satsa på. Ta då chansen att skicka in en motion till årsmötet!

Så här skriver du en motion

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. Skriv vad ärendet handlar om. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. Skriv under dokumentet med ditt namn. Skicka in din motion till din styrelsen på brfursvikskulle@gmail.com