Kallelse, dagordning och handlingar till extraårsmöte 4 oktober

Välkommen på extraårsmöte för BRF Ursvikskulle den 4 oktober 2020 klockan 14.00 på innergården BRF Ursvikskulle
 

OBS! avprickning 13:45, ta med ID-kort. För att vara röstberättigad behöver din månadsavgift vara betald senast samma dag som årsmötet.

Handlingar inför extraårsmötet finns för nedladdning på www.brfursvikskulle.se, önskar du dem i fysisk form vänligen skicka ett mail till brfursvikskulle@gmail.com

Vi håller självklart avstånd till varandra under mötet! Skulle det bli dåligt väder flyttar vi in mötet ner till garaget.

Varmt välkomna hälsar,
Styrelsen BRF Ursvikskulle

PS. Årsmötet kommer att hållas på svenska, men vi är medvetna om att flera av våra medlemmar har önskemål om engelska för att kunna vara med. Vi försöker lösa det på plats efter rådande omständigheter.

Dagordning:

Föreningsstämmans öppnande Val av ordförande vid stämman Anmälan av ordförandens val av sekreterare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Fastställande av dagordning Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning Beslut angående styrelsens förslag på nya stadgar. Beslut två. Föreningsstämmans avslutande