Inbrott och skalskydd

Under det senaste dygnet  har vi återigen haft påhälsning av oinbjudna gäster. Två lägenheter har fått skador på sina lås och två förråd har blivit uppbrutna. 

Under de senaste veckorna har förråd och stora cykelförrådet vid flera tillfällen drabbats och efter dessa incidenter ser styrelsen nu över vad vi kan göra för att ytterligare stärka det övergripande skalskyddet. Men det viktigaste är att vi alla hjälps åt att göra vad vi kan för att hindra tjuvarnas framfart. 

Vi vill uppmana alla att noga se till att portar går i lås samt att obehöriga under inga omständigheter släpps in i fastigheterna. Om ni ser en person ni inte känner igen, så fråga alltid vem hen är och i vilket ärende hen befinner sig i eller vid fastigheten. 

Samtliga medlemmar som förlorat nycklar och/eller taggar uppmanas att göra en polisanmälan samt skyndsamt höra av sig till styrelsen (så att vi kan avregistrera taggen). Förlorade nycklar/taggar i orätta händer är inte bara en säkerhetsrisk utan även försäkringsfråga för samtliga boende.

Kontrollera att era lägenhetslås är hela och opåverkade och att förråd är intakta. Lås gärna förrådet med ett extra lås, ex kedja/cykellås för extra trygghet. 

Har du blivit utsatt, eller om du skulle bli. Se till att anmäla till polisen och kontakta gärna styrelsen på brfursvikskulle@gmail.com så styrelsen får span på allt som händer. 

På länken nedan finns ytterligare information om förebyggande arbete från föreningens försökringsbolag: https://www.trygghansa.se/SiteCollectionDocuments/dokument/2012/Rapporter/I_huvudet_p%C3%A5_tjuven_Trygg-Hansa.pdf

Styrelsen kommer att ha ett extrainsatt styrelsemöte i veckan för att jobba vidare med detta.

Som också stod i nyhetsbrevet är arbetet igång med att se över och rätta till alla gemensamma dörrar samt förse dessa med brytskydd. Vi ser också över möjligheten med kameraövervakning eller taggpasseringssystem i förråden.