Extra föreningsstämma juni 2021

Välkommen till extra föreningsstämma. 

20 juni 2021 klockan 14.00 på innergården BRF Ursvikskulle

OBS! avprickning 13:45, ta med ID-kort. För att vara röstberättigad behöver din månadsavgift vara betald senast samma dag som föreningsstämman.

Handlingar till föreningsstämman finns för nedladdning på www.brfursvikskulle.se, önskar du dem i fysisk form vänligen skicka ett mail till brfursvikskulle@gmail.com

Vi håller självklart avstånd till varandra under mötet! Skulle det bli dåligt väder flyttar vi in mötet ner till garaget.

Varmt välkomna hälsar,

Styrelsen, BRF Ursvikskulle

Årsmötet kommer att hållas på svenska, vi är medvetna om att flera av våra medlemmar önskar att mötet hålls på engelska för att kunna delta. I den mån det går hjälps vi åt för att alla ska kunna delta i mötet.

Dagordning:

 1. Föreningsstämmans öppnande

 2. Godkännande av dagordning

 3. Val av ordförande vid stämman

 4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

 5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera

  protokollet

 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

 7. Fastställande av röstlängd

 8. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

 9. Styrelsens proposition

  a) installation av solceller

  b) omställning till IMD, gemensamt elavtal

10. Föreningsstämmans avslutande


Länk till kallelse och handlingar: http://brfursvikskulle.se/om-föreningen/föreningsstämman