BRF Ursvikskulle värmejustering

BRF Ursvikskulle värmejustering


Vi har sedan januari bett SBC höja temperaturen med en grad för alla hus i föreningen från 21 grader till 22 grader. Om inte det når upp till den temperatur som föreningen betalar för så måste det finnas konkret underlag såsom mätt temperatur för att felanmäla till SBC.

Eftersom 2 års besiktningen genomförs etappvis går det ännu inte att, utan tvivel, bekräfta att det är något direkt fel på själva konstruktionen när det kommer till värmen och värmeflödet. Det besiktningsmannen har utrett och kommenterat är något som styrelsen aktivt arbetar med tillsammans med Ikano bostad för att försäkra oss om hur situationen egentligen är. Det som är problematiskt med radiatorer och centralvärme är att de går kollektivt på när temperaturen faller och går temperaturen upp och ner under flera dagar pga. av vädret brukar det sluta med att man får ha filt eller ett täcke även i vardagsrummet. Detta beror naturligtvis på att systemet sköts elektroniskt/maskinellt varför det ibland blir glapp och upplevs som kallt. Vidare påverkas detta av hur bostaden är möblerat, hur man hanterar fönster, hur man hanterar luftcirkulationen samt ens egna uppfattning om vad som är kallt/varmt.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande temperaturen (FoHMS 2014:17) bör inomhus temperaturen befinna sig mellan 20 - 23 grader och kan under kortare perioder vara lägre och då handlar det om omställningstemperatur oftast. Generell konsensus är att inomhus temperaturen inte ska vara under 18 grader och inte över 26 grader (under somrarna). SBC har en väldigt enkel lista på hur man kan gå tillväga för att samla information och vad man ska tänka på här: https://varbrf.sbc.se/Kunskap/Bra-att-veta-om-bostadsratt/Fragor-och-svar/Kallt-i-lagenheten/.

Eftersom besiktningen kommer hålla på löpande under året och givet de klagomål som har lyfts av medlemmar har styrelsen beslutat för att samla på sig underlag genom mätningar. Medlemmar måste mäta värmen i bostaden innan styrelsen kan bekosta en tekniker som kan gå och dubbelkolla. Alla som har mätt en lägre grad än 20 grader under en längre period (ca 3-7 dagar) får kontakta styrelsen så kan vi be SBC skicka ut någon som mäter bostaden och åtgärdar det enligt rådande riktlinjer. På detta vis kan styrelsen metodiskt bearbeta alla klagomål löpande och finna klarhet i detta problem om inte besiktningen hinner göra det så att detta problem inte kvarstår under kommande år eller åtminstone är åtgärdat på ett acceptabelt vis.

Vill ni läsa mer i detalj i det tekniska detaljerna så finns det på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/temperatur/.
 
Vänliga hälsningar,
Styrelsen
BRF Ursvikskulle