Besiktning pga markarbeten 

Inför kommande markarbeten för väg och tvärbana i närheten av vår fastighet har
Ansvarsbesiktning AB fått i uppdrag av MarkTema att utföra en så kallad förbesiktning av
delar av vår fastighet. Syftet med förbesiktningen är att kontrollera vilka befintliga skador
som finns så att man efter markarbetena vet vilka eventuella nya skador som uppstått som
en följd av detta arbete. Besiktning kommer utföras både på allmänna utrymmen och på de
boendes lägenheter. Att få sin lägenhet besiktad är inget krav utan endast något som
erbjuds till oss som fastighetsägare. Desto fler lägenheter som besiktigas desto bättre
statusbild får man av fastigheten.

Adresserna som berörs är följande:
Ladugårdsgatan 4-6
Gamla Enköpingsvägen 176-182

Övriga adresser inom vår fastighet anses inte befinna sig inom riskzonen för markarbetena.

Besiktningen kommer ske 12 december 08.00 – 16.00 (cirkatider)

Det är tre besiktningsmän som kommer utföra detta och samtliga ska bära synligt
företagslegitimation. En representant från styrelsen kommer att medfölja för att säkerställa
att allt går smidigt. Vill ni ha er lägenhet besiktad men inte kan vara hemma när besiktningen
ska ske? Sätta ert lås i serviceläge så att vi kommer in med servicenyckel.

För att sätta ditt lås i serviceläge:
Lås dörren och vrid nyckeln till vänster till läge ”klockan 10” innan du drar ut nyckeln.
Dubbelkolla att nyckelhålet är vridet till ”klockan 10” när du lämnar lägenheten. Att du ställer
låset i serviceläge betyder att du godkänner att vi går in i er lägenhet.

Innan markarbetena vill styrelsen också uppmana alla medlemmar att fotografera skarvar vid
tak/vägg samt blockskarvar på väggarna i förebyggande syfte. Känner du dig osäker på var
och hur, skicka ett mejl till styrelsen på brfursvikskulle@gmail.com så hjälper vi till.

Kontaktperson hos Ansvarsbesikning AB är Jonas Lifvendahl. Telefon (växeln) 08-749 18 50
och mejl jonas.lifvendahl@ansvarsbesiktning.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen