5 års besiktning

Datum och tid för besiktning:


10/1 08:00-15:00 - Gamla Enköpingsvägen 176-178


11/1 08:00-15:00 - Gamla Enköpingsvägen 180-182


12/1 08:00-15:00 - Ladugårdsgatan 4


14/1 08:00-15:00 - Ladugårdsgatan 6 & Skrivargatan 31


18/1 08:00-15:00 - Stallgatan 13


Om du inte har möjlighet att vara hemma den dagen då besiktningen genomförs i ditt trapphus, kan du ställa ditt lås i serviceläge.  Detta är sista möjligheten att påtala garantifel som Ikano ska bekosta.