Välkommen!

Bostäderna i BRF Ursvikskulle ligger kring en grön och umgängesvänlig innergård och består totalt av 170 bostadsrätter. Lägenheterna har väl genomtänkta planlösningar där varje kvadratmeter används på bästa sätt. Parkering finns i garage under gården.


Porttelefonerna fungerar mellan 07.00 - 22.00 genom att man trycker fram ditt namn eller efternamn i dem. När man har hittat rätt namn så trycker man ring. Du kommer då att bli uppringd från ett fastnummer med riktnummer 023, då svarar du och efter du hört att det är dina gäster som är där trycker du 5 och då ska dörren öppnas.
Finns ditt nummer inte med eller vill du lägga till nummer så kontakta styrelsen via mail så läggs det till. Ev felanmälningar gör du till samma mail. 

Välkommen till extra föreningsstämma. 

20 juni 2021 klockan 14.00 på innergården BRF Ursvikskulle

OBS! avprickning 13:45, ta med ID-kort. För att vara röstberättigad behöver din månadsavgift vara betald senast samma dag som föreningsstämman.

Handlingar till föreningsstämman finns för nedladdning på www.brfursvikskulle.se, önskar du dem i fysisk form vänligen skicka ett mail till brfursvikskulle@gmail.com

Vi håller självklart avstånd till varandra under mötet! Skulle det bli dåligt väder flyttar vi in mötet ner till garaget.

Varmt välkomna hälsar,

Styrelsen, BRF Ursvikskulle

Årsmötet kommer att hållas på svenska, vi är medvetna om att flera av våra medlemmar önskar att mötet hålls på engelska för att kunna delta. I den mån det går hjälps vi åt för att alla ska kunna delta i mötet.

Dagordning:

 1. Föreningsstämmans öppnande

 2. Godkännande av dagordning

 3. Val av ordförande vid stämman

 4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

 5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera

  protokollet

 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

 7. Fastställande av röstlängd

 8. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

 9. Styrelsens proposition

  a) installation av solceller

  b) omställning till IMD, gemensamt elavtal

10. Föreningsstämmans avslutande


Länk till kallelse och handlingar: http://brfursvikskulle.se/om-föreningen/föreningsstämman

Nu finns årsmötesprotokollet att läsas för de som missade årsmötet.
Om du önskar få en kopia så maila styrelsen på styrelsen@brfursvikskulle.se så mailar vi över det till dig. 

Kallelse och dagordning till årsmöte

Välkommen på årsmöte för BRF Ursvikskulle den 2 maj 2021 klockan 14.00 på föreningens innergård.

OBS! avprickning 13:45, ta med ID-kort. För att vara röstberättigad behöver din månadsavgift vara betald senast samma dag som årsmötet.

Årsmöteshandlingar hittar du här!

Vi kommer att vara ute och försöker hålla avstånd så mycket vi bara kan, vi får alla hjälpas åt att påminna varandra. Vi kommer också erbjuda handsprit och munskydd på plats.

Vi kommer att vara ute under årsmötet, regnar det så klä på dig efter vädret och glöm inte paraplyet :)

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Fastställande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisionsberättelsen
 12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 13. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. Beslut om arvoden
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 18. Beslut om antal revisorer och suppleanter
 19. Val av revisor och suppleanter/er
 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. Val av valberedningen, en ledamot utses till valberedningen ordförande
 22. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
  1. Proposition 1. Föreningslokal
  2. Proposition 2. Solceller
  3. Proposition 3. Gemensamt elavtal
  4. Proposition 4. Stadgeändringar
  5. Proposition 5. Extra inspektörer vid 5-års besiktningen
  6. Motion 1. Att upphöra med att fakturera medlemmar som kastar sopor felaktigt (om detta fortfarande sker)
  7. Motion 2. Begränsa längd och grafisk profil på informationsbladen som trycks för att minska föreningens miljöpåverkan
  8. Motion 3. Förslag på att föreningen skickar ut minst 2 enkäter/år för löpande insamling av information om vad medlemmarna vill
  9. Motion 4. Upphandla tjänst för färgsättning av portar/hiss och markering av våningsplan
  10. Motion 5. Att styrelsen får mandat att utreda och implementera möjligheten att rabattera avgiften på lägenheten för de boende.
  11. Motion 6. Användning av rabatt/gräsmatta utanför uteplatsen för lägenheter på bottenvåning mot innergård. 
 23. Föreningsstämmans avslutande.
Årsmöteshandlingar hittar du här!


Om föreningen

Har du frågor om din nya bostadsrätt, vill du läsa stadgarna eller kontakta din styrelse?

Felanmälan

Vem som ska ta emot din felanmälan beror på vilket typ av fel som uppstått. Du som medlem i bostadsrättsföreningen debiteras för sådana ärenden som är självförvållande.
Bopärm

I Bopärmen hittar du utförlig information, instruktioner och skötselanvisningar till din nya lägenhet.

Frågor

Har du frågor rörande allmänna utrymmen som gården, förråd, trapphus, namnbyte på ytterdörren så vänd dig till styrelsen.

Har du funderingar gällande ordning och reda eller vill förändra din lägenhet (t.ex. sätta upp parabol, markis etc.) ska du kolla Bopärmen om styrelsens godkännande behövs.

Hur fungerar en bostadsrättsförening.
6 stycken tips för din
bostadsrätt.
Se vad som påverkar luft och värme i din bostadsrätt.